Zarečje i Draguć

Za Zarečje se ide od centra Pazina cestom koja vodi prema Grdoselu. Prije Grdosela je cesta koja vodi do Kršikle. Krene se prema Kršikli, te na mostu i raskršću gdje cesta vodi za Cesare ostavi auto. Most je preko potoka … Continue reading