Tinjan – Sv. Petar u Šumi – Kringa

Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Kringa nalaze se iznad Drage, plodne doline kojom je nekad tekla rijeka Pazinčica, sve do obale mora i Limskog zaljeva. Prvo smo posjetili Tinjan, grad poznat još u rimsko doba kao Attinianum koji je … Continue reading