Krnica, Rakalj i Mutvoran

Od Vodnjana krenuli smo prema Marčani, a dalje prema Barbanu, gdje se na pola puta skreće prema Krnici i Raklju. Prva stanica Krnica, odnosno Krnički porat. Kroz Krnicu smo se provezli, i produžili do dva km udaljenog porta. Spuštanje, zavojitom … Continue reading