Od ponora Pazinčice do ušća Raše: 1. dio: Pićan – Potpićan – Kršan – luka Plomin

Ideja današnjeg izleta bila je Pazinska jama. Auto smo parkirali pokraj motela Lovac i krenuli prema ulazu u jamu. Na samom ulazu stoji zabrana spuštanja u jamu uz obrazloženje da je zbog poplave staza uništena. Moramo sačekati popravak staze i … Continue reading