Šumber i Nedešćina

Cestom iz Pićna prema Kršanu dolazi se do skretanja za Šumber. Nakon velikog kamenoloma započinje niz raštrkanih naselja koja čine Šumber. U zaseoku Stari Grad nalaze se ostaci srednjevjekovnog kaštela izgrađenog u 13. stoljeću, na granici između mletačkog i austrijskog … Continue reading