Kringa – staza suhozida

Evo nas ponovno u Kringi gdje u podnožju mjesta, ispod nogometnog igrališta započinje i završava staza suhozida. Kažemo da završava, jer je za nas tamo završila, nakon dosta lutanja. Krećemo prema putokazu u zaraslu stazu. Toplo je i nije baš … Continue reading

Tinjan – Sv. Petar u Šumi – Kringa

Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Kringa nalaze se iznad Drage, plodne doline kojom je nekad tekla rijeka Pazinčica, sve do obale mora i Limskog zaljeva. Prvo smo posjetili Tinjan, grad poznat još u rimsko doba kao Attinianum koji je … Continue reading