Kožljak

Na lokalnoj cesti Šušnjevica – Vozilići nalazi se Kožljak. Naselje se sastoji od dva dijela, srednjevjekovnog kaštela i novog naselja nastalog u blizini. Smješteno je na zapadnim padinama Učke povrh Čepićkog polja. Pripada općini Kršan, a utvrda – kaštel i … Continue reading