Bale – pješačka staza

Nakon crkve i kažuna Sv.Foške krećemo prema Balama gdje smo uočili putokaze za pješačku stazu. Auto parkiramo pored treće oznake TRACKING, iz smjera Vodnjana. Put vodi prema brdašcu gdje se naziru ostaci crkve. Nakon oko 1,5 km laganog hoda dolazimo … Continue reading

Sveta Foška – crkva i kažuni

Sa ceste Vodnjan – Bale skrećemo prema Mednjanu. Prolazimo pored Mednjana, Golubova i dolazimo u mjesto Batvači. Tu je skretanje u lijevo na neasfaltiranu cestu prema crkvi Sv.Foške. Parkiramo ispred crkvice. Ova je crkva poznata hodočasnicima već u davna vremena, … Continue reading

Palud – Bale

Od Rovinja skrenuli smo lijevo prema Balama. Cilj, uvala Palud, odnosno močvara gdje je danas, za sada, jedini ornitološki park u Istri. Palud je prirodna depresija u neposrednoj blizini mora, koja se, zbog pritjecanja vode s okolnih brda i zaravni … Continue reading