Sveti Lovreč

Sveti Lovreč_001

Nakon Dvigrada posjetili smo Sveti Lovreč. Ime je dobio po crkvici sv.Lovre. Još se naziva i “Pazenatički” što datira iz 14. st (il paese = tal. mjesto). Gradić je nastao na mjestu nekadašnje gradine, a pretpostavlja se da je bio naseljen još u rimsko doba. Utvrda je izgrađena između 9. i 12. st, a kasnije je dograđivana.

Sveti Lovreč_002 Sveti Lovreč_003

Sveti Lovreč_004  Pretpostavlja se da je Lovreč nekada imao više tisuća stanovnika. U 17. st smanjuje se broj stanovnika zbog
kuge i drugih bolesti, pa Mlečani naseljavaju grad ljudima koji su iz Dalmacije bježali pred Turcima.
Nekadašnja važna uloga Lovreča kao mletačkog kapetanata u prvoj polovici 14. st, u kasnijim razdobljima sve više slabi. Danas je Sveti Lovreč središte općine koja ima 23 naselja i broji oko tisuću stanovnika.

Sveti Lovreč_005

 

 

 

 

 

 

U centru grada očuvan je stari popločani trg sa stupom srama te gradskom lođom. Lođa sa stupovima se naslanja na južni zid župne crkve i sadrži zbirku rimskih natpisa – kamenih spomenika.

Sveti Lovreč_007

Sveti Lovreč_008

 

 

 

 

Sveti Lovreč_009

Okolne uličice nisu popločene. Neke kuće u centru grada se obnavljaju, neke još čekaju obnovu, ali je svejedno doživljaj Lovreča kao da je vrijeme zaustavljeno.

 

Comments are closed.