Risnjak

Risnjak_006

Za današnju laganu šetnju odabrali smo poučnu stazu Leska koja započinje pokraj upravne zgrade parka iz smjera Crnog Luga. Staza je jedna od prvih ovakve vrste, ukupne je dužine 4,5 km, vrlo lijepo uređena, sa 23 poučna natpisa gdje doznajemo puno o biljnom i životinjskom svijetu parka. Pravo bogatsvo cijelog NP je raznolikost, kako biljaka i životinja, tako i tla. Na ovom području razlikujemo dvije skupine biljnih zajednica. One na plitkoj, vapnenačkoj podlozi i zajednice na silikatnom kamenu. Tako područje Risnjaka u najvećoj mjeri prekriva zajednica šume bukve i jele koja u višim dijelovima prelazi u zajednicu pretplaninske bukve.

Risnjak_008

Travnjačka vegetacija također je vrlo brojna i raznovrsna, od čega je posebno zanimljiva planinska flora stjenovitog vrha Risnjaka. Pored alpskog kotrljana, srebrnog stolisnika, dlakavog pjenišnika, zvjezdanog ljiljana, potrebno je istaknuti runolist, koji je pod posebnom zaštitom. Planinske biljke nismo vidjeli, jer smo ipak bili u nižem dijelu parka, zato smo uživali u livadnim biljkama i cvijeću.

Risnjak_003

Bogatstvo faune usko je povezano uz vegetacijski pokrov. Istraživanja provedena na ovom području kazuju o velikoj zastupljenosti kukaca što dokazuje raznolikost životinjskog svijeta. Potrebno je navesti brojnost leptira (više od 100 vrsti, nekoliko endemskih podvrsta …) što je jedinstven slučaj u Hrvatskoj. Od ostalih životinjskih vrsta mogu se naći: veći broj puževa, potočni rakovi, potočna pastrva i lipljan u vodama rijeke Kupe; čak više od 50 vrsti ptica (sova, tetrijeb, sokol, ćuk, dijetlić …)
Zanimljivo je navesti da pored ostale divljači (jelen, srna, divokoza, divlja svinja, puh, vjeverica) ovdje obitavaju tri “velike zvijeri”: ris, vuk i medvjed. Na žalost fotografa nikog nismo sreli.

Risnjak_001

Hodajući stazom izmjenjuje se gusta šuma i zelene livade. Osim promatračnica, kućica za ptice, hranilišta za životinje ovdje možete vidjeti izvor, ponikve, vjetroizvala, ponor, seosko domaćinstvo, živi panj. Možete uživati u prirodi, svježem zraku i šumskim mirisima kojih u ovo vrijeme ima u izobilju.

 

 

Comments are closed.