Krnica, Rakalj i Mutvoran

Od Vodnjana krenuli smo prema Marčani, a dalje prema Barbanu, gdje se na pola puta skreće prema Krnici i Raklju. Prva stanica Krnica, odnosno Krnički porat. Kroz Krnicu smo se provezli, i produžili do dva km udaljenog porta. Spuštanje, zavojitom cestom, a svaki zavoj otvar novi pogled na posebnu, smaragdnu boju mora.

Krmica_30052009_002

Krnička luka nalazi se na zapadnom ulazu u Raški zaljev, duboko se uvala uvukla u kopno. Tijekom 20. st ova je uvala bila izlaz na more Krnice i ostalih sela. U njoj je nekad bila postaja austrougarskih žandara, a pristajale su trgovačke brodice iz cijelog sjevernog Jadrana. Danas je tu privezište ribarskih brodica, a ljeti turističkih brodića. Sve više je ovo mjesto okrenuto turistima, pa je u luci otvoreno par restorana. Prošetali smo malo lučicom, obalnim putem i uživali u miru.

Krmica_30052009_001

Nakon Krničkog porta krenuli smo u Rakalj. U povijesti je ovo mjesto bilo poznato po izradi tradicionalne istarske lončarije. Stari se kaštel nalazi istočno od današnjeg naselja, iznad rta sv.Nikole na 93 m nadmorske visine. U tlocrtu staroga Raklja danas se prepoznaju ruševine kaštela, kule, obrambenih zidova, stražarnica i crkva sv Agneze.

Rakalj_30052009_001

Crkva je pravokutna tlocrta, na pročelju se nalaze preslica i gotički portal s uklesanom godinom 1495. Rakalj se je nakon višekratnih promjena gospodara 1536.god prodao obitelji Loredan. Legenda kaže da je zbog političkih previranja dogovoreno s gusarima da opustoše Rakalj. To su gusari i učinili, a sv. Agneza donijela je takvo nevrijeme da je čitav plijen gusara završio na dnu mora.

Rakalj_30052009_009

Rakalj je i rodno mjesto Mije Mirkovića (Mate Balote) znanstvenika i književnika. Danas, zidine se tek naziru, crkvica sv.Agneze još je tu, a tu je i kamenolom u kojem se i danas radi, i čiji bageri narušavaju tišinu. Malo dalje od zidina s desne strane uvale vidi se čarobna plaža do koje je moguće doći možda samo s barkom, a u podnožju zidina nekoliko je kuća i svjetionik.

Rakalj_30052009_006

Odvezli smo se do svjetionika, prošetali obalom koja nas se nije naročito dojmila. Ovdje su nam tišinu i mir bageri oduzeli, ali miris niskog raslinja nam nisu mogli oduzeti. Slike djelomično mogu dočarati prirodu, ali miris, jedino ovdje doživljen, treba osjetiti.

Nakon Raklja krenuli smo u Mutvoran. U ovom naselju očuvana su dva prstena gradinskih zidina iz brončanog i željeznog doba. Poslije se je naselje razvijalo unutar srednjovjekovnih zidina.

Mutvoran_30052009_001

Naselje je 1331. god došlo pod upravu Venecije koja je zidine obnovila. Nakon toga važnost mu se smanjila. Tek 2001. god obnovljen je dio gradskih bedema i lođa ispred naselja.

Mutvoran_30052009_003Mutvoran_30052009_002

 

 

 

 

 

 

Na povratku kroz Marčanu zaustavili smo se tek pokraj kažuna, sagrađenog prije nekoliko godina, ali vrlo simpatičnog. Grad Marčanu ostavili smo za posjetiti neki drugi put.

Marčana_30052009_001

Comments are closed.